Dynamiskbalans är balans under rörelse

Dynamiskbalans är balans under rörelse

Syftet med dynamisk balans, är att se till att rotationscentrum är centrerat, det är även viktigt för timing (ordningsföljden) i svingen.

I alla sporter där du utför någonting under rörelse är den dynamiska balansen viktig, därför är det viktigt att om du styrketränar, så ska du träna dynamiskt inte i fasta maskiner. Det är bättre både för din golf och din kropp i det dagliga livet.

5-bollsövningen

Är en riktigt bra övning för att träna upp din dynamiska balans. Lägg upp 5 stycken bollar på rad (vinkelrät mot spelriktningen) med ca. 5 centimeters mellanrum. Börja med att slå iväg första bollen, slå sedan den andra bollen utan att stanna din svingrörelse. När det är barnträning, så kallar vi den för “Elefanten”. Känslan är att du ska slå iväg bollarna med snabeln. Fortsätt sedan med boll nummer tre, fyra och fem alla i en följd.

Alla som kan gå har tillräckligt bra dynamiskbalans för att kunna slå iväg en golfboll.

Extratips:

se till att du är i balans i din uppställning. Tyngden ska vara centrerad under dina främre trampdynor, som en fotbollsmålvakt som ska rädda en straff, eller om du tänker dig att du ska stå i en eka och jag ska vicka omkull dig… Du kan ta hjälp av en kompis som kan knuffa lite på dig, i ryggen och i bröstet, så hittar du snabbt din bästa balans.