Grunder och principer golfsving

Förklaring grunder och principer i golfsvingen

Grunder

Grepp:

Mitt i handen eller uti fingrarna, vänster- eller högerroterat. Påverkar hastigheten i svingen och bladets position (om bladet blir rakt, öppet eller stängt).

Uppställning:

Kroppens vinklar 90-95 grader (se bild), balans och bollplacering. Påverkar alla lagarna: bollträff, hastighet i svingen, svingspåret, bladets position och infallsvinkel.

Sikte:

Bladet, fötter, knä och axlarnas sikte. Påverkar svingspåret och bladets position.

Principer

Bågens vidd:

Avståndet mellan kroppscentrum och händerna (vid eller snäv). Vid ger mer hastighet i klubban. Påverkar hastigheten i klubban och i viss mån infallsvinkeln.

Svingplan:

Är samma sak som skaftets lutning i uppställningen. Svingplanet kan vara flackt eller brant. Flackt genererar i toppar och att bollen startar till höger. Brant genererar duff och att bollen startar till vänster. Påverkar svingspåret och infallsvinkeln.

Hävstång:

Handledernas sättning (hur mycket handlederna är böjda). Destå mer du böjer handlederna destå mer hastighet får du i klubbhuvudet. Påverkar hastigheten i klubban och i viss mån infallsvinkeln.

Svingens längd:

Lång eller kort (halvsving, ¾ sving eller fullsving). Påverkar hastigheten i klubban.

Vänster handledsposition:

Konvex (om du böjer handleden inåt så att den blir som en kulle) eller
konkav (om du böjer handleden utåt så att det blir som en skål). Konvex handled leder till ett slutet blad, bollen svänger till vänster. Konkav leder till ett öppet blad vilket leder till att bollen svänger åt höger. Påverkar bladets position.

Rotationscentrum:

Svingens nav, sitter i ryggraden mellan axlarna. Svingens nav förhållande till bollen i både baksving och genomsving. Påverkar bollträff, svingspår, bladets position och infallsvinkel.

Timing:

Svingrörelsens ordningsföljd. Påverkar alla lagar (bollträff, hastighet, svingspår, bladets position och infallsvinkel).

Sammanhållningen i svingen:

(connect/ disconnect) Mellan armarna och kroppen.
Påverkar svingspåret och infallsvinkeln. Lyfter du armarna istället för att vrida upp axlarna så är du disconect vilket gör att svingplanet blir brant.

Release:

Frigörelse av kraft med handlederna. Påverkar hastighet, bladets position och infallsvinkel. Dålig release gör att bladet blir öppet och bollen skruvar sig till höger.

Impact:

Klubbans position vid bollträff. Påverkar alla lagar.

Dynamisk balans:

Balans under svingrörelsen. Höger, vänster, tå och häl. Påverkar alla
lagarna.