K-Motion golf

Hej,

Kul att du vill utveckla din golf. K-Motion är överlägset det bästa redskapet om du vill utveckla din golf, eller skaffa dig klubbor som verkligen passar dig och din sving.

Vad berättar ”datan” för mig?

Du lär dig hur du rör dig, sekvenser och skapar hastighet eller kraft. Varje spelare har sina förutsättningar, så du kommer att lära dig om effektiviteten i din sving. Du kommer också att upptäcka sätt du kan förbättra svingen på. De förändringar som du gör som leder till dramatisk förbättring, är ofta små som tex en liten anpassning till böjningen på överkroppen.

Några exempel på spelarutvecklingsdata i K-COACH?

Övergångssekvens
Övergångssekvensen är i den ordning som bäcken, överkroppen, leed arm och handen ändrar riktning när de går från att svänga bort från golfbollen till att svänga mot den. Det är sekvensen som avgör hur effektivt energi överförs från kroppen ut till klubben. Ju bättre övergångssekvens, desto bättre energiöverföring.

Topphastighetssekvens
Toppfrekvens sekvensen är i den ordning i vilken bäcken, överkroppen, leed arm och handen når under nedgången maximal rotationshastighet. Denna sekvens gör det möjligt för en spelare att öka mängden energi som överförs från varje kroppssegment till golfklubban. En bra topphastighetssekvens maximerar resultaten för svinghastigheten.

Topphastigheten
Topphastigheten är maximala mängden rotationshastighet för bäckenet, överkroppen, leed arm och handen under ner svingen. När du ser topphastigheterna i de olika delarna förstår du enkelt var du ska skapa hastigheten i din golfsvingen. Om allt annat är lika, slår en spelare som skapar högre topphastighet bollen längre.

Böja
Böjning är mängden framåt lutning av bäckenet och överkroppen. Styrning av framåt lutningen  möjliggör stabilitet under hela svingen. Vill du svinga effektivt? Skapa en god framåt lutning.

Sidoböjning
Sidoböjning är mängden lutning av bäckenet och överkroppen till vänster eller höger om spelaren. Med rätt sidoböjning blir det enklare för dig att utnyttja marken för att skapa klubbhuvudets hastighet. Sidoböjningen är bland de viktigaste aspekterna av en effektiv golf sving.

Rotation
Rotation är antalet grader som bäckenet och överkroppen roterar runt spelaren. Separation skapas genom att rotera överkroppen mer än bäckenet. Detta skapar en sträcka som är en källa till hastighet. Rotation vid uppställningen förbises ofta, trots att det är en avgörande del för en spelares uppställning.

Boka lektion eller utprovning med K-Motion nu!
Pris 900kr för 90 minuter.
Fyll i det snabba och enkla bokningsformuläret, eller ring mig på 070-68 68 496.

 

Kontaktformulär bokning av utprovning

 

Verification