Rotationscentrum är navet i din sving

Rotationscentrum sitter på ryggraden i jämnhöjd med axlarna.

Rotationscentrum är viktigt för din bollträff och att få hastighet i din sving. Rotationscentrum är navet i din sving. Har du inte koll på ditt rotationscentrum så kan det bli alla typer av dåliga slag. En bra övning är att slå bollar med fötterna tätt ihop. Flyttar du rotationscentrum i sidled, så kommer du att trilla omkull. För att få mer fart i svingen, så bör rotationscentrum sjunka en del vi boll träff.