Timing är svingens ordningsföljd

Varför ser det så enkelt ut på tv?

Jo för att alla duktiga spelare har bra timing.

De gör rätt sak i rätt tid, så att all energi går mot målet. 5-bollsövningen, hjälper dig med timing, rotationscentrum och dynamiskbalans.

Extra tips

Det kommer att gå åt många rangebollar (= guldtior:) på denna övning, investera i plastbollar, så kan du träna hemma i trädgården.